Материали 1-10 от 8

Отглеждане на цветя и животни вкъщи Екологично възпитание 112 стр.

Отглеждане на цветя и животни вкъщи. Екологично възпитание.

Изграждане положително отношение на децата към природата, чрез усвояване знания, умения за взаимодействие и отговорност за опазването и чиста за бъдещите поколения. Екологичното възпитание формира екологична култура и екологично съзнание, съставна част...
the_magicer
16 2
Агресията - реферат 10 стр.

Агресията - реферат

Агресията (от латинското agressio- нападение) е поливалентно понятие, с което означаваме твърде много неща. Общото на всички тези неща е в насочеността срещу другия и особената активност на субекта на агресията срещу него, целяща налагане по някакъв...
ivan40
14 3
Какво е играта за детето в предучилищна възраст 7 стр.

Какво е играта за детето в предучилищна възраст?

Тя е самият живот. Чрез нея то се запознава със заобикалящия го свят. Играейки без да се съобразяват с времето и пространството, доверявайки се изцяло на своето въображение, децата моделират по своеобразен начин животът на възрастните...
ndoe
11 0
Педагогическа Психология 402 стр.

Педагогическа Психология

Неиздаден все още учебник по Педагогическа психология на проф. П.Николов от катедрата по Психология в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Учебникът покрива целия изучаван материал по дадения проблем.
mOn
10 1
Психология на личността и дейността на учителя Способности майсторство и авторитет 17 стр.

Психология на личността и дейността на учителя. Способности, майсторство и авторитет

Професията на учителя е твърде сложна и отговорна, имайки впредвид, че нейната основна и специфична особеност е целенасочената дейност по обучението и възпитанието на децата...
loli
25 6
Възрастова характеристика на началната училищна възраст 16 стр.

Възрастова характеристика на началната училищна възраст

Началната възраст обхваща възрастта от 6–7 г. до 10–11 г (1–3 или до 4 клас). В 110 страни на света, където се цени развитието на детето, началното училищно обучение започва от 6 г., а в Англия от 5....
messi
20 1
Въображението 7 стр.

Въображението

Думата "въображение" идва от гръцката дума за видение visio, означава способност за фантазна дейност и продукта на тази дейност. Въображението е психичен познавателен процес на преобразуване на съхранения от миналото...
ivan40
32 1