Материали 1-10 от 1

Фирмата стопанска единица като основен обект за изучаване в микроикономиката 2 стр.

Фирмата (стопанска единица) като основен обект за изучаване в микроикономиката

Фирмата е основна стопанска единица (стопански субект), обособена и самостоятелна клетка в системата от обекти и субекти, които са в центъра на микроикономическата теория...
dannyboy
9 0