Материали 1-10 от 1

Новите информaционни и комуникационни технологии в сферата на образованието в 21 век 9 стр.

Новите информaционни и комуникационни технологии в сферата на образованието в 21 век

През 21 век - века на информационните технологии когато животът е изпълнен с множество трансформации във всички социални сфери, естествено се променят и изискванията спрямо реализацията на човешкия капитал...
messi
11 0