Материали 1-10 от 13

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации 144 стр.

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации

Туристическата индустрия би могла да се представи като група от конкуренти, произвеждащи материални блага и услуги, които се съревновават директно едни с други...
nerven
0 0
Охрид 29 стр.

Охрид

Охрид е град в югозападната част на Република Македония. Намира се на брега на едноименното Охридско езеро, на запад от столицата Скопие, в близост до границата с Албания....
gecata_maina
8 0
Поява и развитие на теорията на туризма 5 стр.

Поява и развитие на теорията на туризма

Изследването на съдържанието на понятийния апарат в областта на туризма се съпътства от редица затруднения, произтичащи от интензивното разклоняване и разширяване на научните области и направления, които...
nezabravima
3 0
Същност особености и и тенденции в развитието на екстремния туризъм 101 стр.

Същност, особености и и тенденции в развитието на екстремния туризъм

Разкрива потенциала на алтернативния продукт – екстремен туризъм, подчертаване на актуалността му в динамичното развитие на туристическия бранш. Значението му непрекъснато нараства с обособяването на отделни ниши...
ivan40
47 3