Материали 1-10 от 1

Професионална етика и етично поведение 11 стр.

Професионална етика и етично поведение

Професионалната етика изследва определена човешка дейност в определена област на разделението на труда. В същото време, изразявайки натрупан социално трудов опит в координация и "вплитане"в конкретна специализация на моралната регулация...
ivan40
46 6