Материали 1-10 от 8

Фискална политика 18 стр.

Фискална политика

Цели и съдържание на фискалната политика. Основните инструменти на фискалната политика: държавните разходи, данъци или данъчни плащания. Видове фискална политика. Фискална политика и държавен бюджет...
dannyboy
39 5
Пари и банкова система 18 стр.

Пари и банкова система

Основен инструмент, посредством който банките участват в управлението на икономическите процеси са лихвените проценти. Това изисква оптимизиране на тяхното равнище. Правилното установяване на лихвените...
admin
6 1