Материали 1-10 от 3

ЕООД Хляб и хлебни изделия - гр Благоевград 32 стр.

ЕООД "Хляб и хлебни изделия" - гр. Благоевград

С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД – гр. Благоевград за период от три години. Данните посочени в този бизнес план са ни предоставени от счетоводството на дружеството.
ivan40
3 0