Материали 1-10 от 2

Данъчна ревизия 18 стр.

Данъчна ревизия

Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им...
admin
28 1