Материали 1-10 от 7

Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество 15 стр.

Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество

Описание на преминат преддипломен стаж, проведен в Застрахователно дружество "Евроинс" АД. Съдържа: Обща информация за застрахователното дружество. Предмет на дейност. Организационна структура. Описание на бизнес средата. Описание на отдела...
mOn
397 29
Основни видове застраховки в туризма 12 стр.

Основни видове застраховки в туризма

В областта туризма застрахователните рискове са в няколко насоки, включващи рискове, свързани със здравето, имуществото на туристите, живота и здравето на служителите на туристическата фирма, имущество на туроператори и собственици на туристически...
admin
23 0