Материали 1-10 от 2

Гръбначен мозък 3 стр.

Гръбначен мозък

Гръбначния мозък (медула синапсис) е разположен в гръбначния канал, но изостава в растежа си в сравнение с прешлените на гръбначния стълб, затова у възрастния човек долният му край достига до равнището на втория поясен прешлен....
nerven
12 0