Материали 1-10 от 3

Банкови услуги предлагани на физически лица 21 стр.

Банкови услуги, предлагани на физически лица

Преддипломната си практика проведох в СИБАНК, в един от клоновете й в град Пазарджик. По времето на тази тридесетдневна стажантска програма имах възможност най-общо да се запозная с предмета на дейност на банката, както и дейностите които тя извършва...
ivan40
6 0
Безналични разплащания - същност форми роля на банките и банковите сметки 89 стр.

Безналични разплащания - същност, форми, роля на банките и банковите сметки

Във връзка с уреждане на многобройните сметни взаимоотношения, възникващи между отделните фирми в националното ни стопанство, се извършват разнообразни и значителни на брой плащания...
ndoe
26 3