Материали 1-10 от 1

Оценка на сектор Произвoдство на облекло вкл кожено обработка на кожи 10 стр.

Оценка на сектор „Произвoдство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи”

Собствеността в сектора е изцяло частна, като преобладаващата част от фирмите са микро, малки и средни предприятия, което създава предпоставки за по-висока гъвкавост на производството и адаптация към пазарните тенденции.
rensito9
6 0