Материали 1-10 от 5

Развитието на европейската интеграция от втората световно война до римските договори 8 стр.

Развитието на европейската интеграция от втората световно война до римските договори

След Втората световна война все по-ясно се очертава необходимостта от установяването на по-силни и трайни връзки между участниците в международния живот (най-вече държавите)...
messi
2 0
Ес за развитието на малките и средни предприятия МСП и повишаване на конкурентноспособността 10 стр.

Ес за развитието на малките и средни предприятия (МСП) и повишаване на конкурентноспособността

Малките и средни предприятия (мсп) функционират предимно на национално ниво, тъй като относително малко на брой малки и средни предприятия извършват трансграничен бизнес в рамките на ЕС. Въпреки това, независимо от техния обхват на дейност...
nerven
7 0
Природа на ръководната дейност Стилове и типове ръководство 10 стр.

Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство

Ръководната дейност е основен механизъм за осъществявяне на силно влияние върху поведението на отделния човек и върху ефективността на дадена организация. Ръководството е съществен елемент на ефективното управление като ръководителят...
admin
48 2