Материали 1-10 от 4

Методи на обучението по математика 12 стр.

Методи на обучението по математика

Метод ма устна комуникация. Изложение – 5 калс запознаването на учениците с програмата MS Word; разказ - история на компютрите; обяснение - същността на текстообработващите програми в 5 клас...
messi
30 1
Изграждане на националната архивна система в България етапи структура перспективи 7 стр.

Изграждане на националната архивна система в България – етапи, структура, перспективи

След Освобождението / 1878 г./, когато се формират всички институтции на възстановената българска държава, са налице обективно и условията за изграждане на спериализирано архивно учреждение. Силен първоначален тласък дава Временното...
messi
57 1
Взаимодействие на предмета изобразително изкуство с други учебни дисциплини Взаимни влияния с другите изкуства 5 стр.

Взаимодействие на предмета изобразително изкуство с други учебни дисциплини. Взаимни влияния с другите изкуства.

Отличително качество на съвременното учебно съдържание и на методологията за провеждане на учебно-възпитателния процес е комплексната обусловеност и взаимодеиствие между различни дейности и учебни предмети-сродни и по-далечни....
ivan40
12 1
Игрови технологии Играта като основен метод и похват на обучението Класификация на игрите 6 стр.

Игрови технологии. Играта като основен метод и похват на обучението. Класификация на игрите.

От психолозите е доказано. че играта "оправдава" прехода към нов език. Тя е едновременно и интересно занимание за детето и аналог на езикови упражнения за учителя, благодарение на който се развиват навици за всички видове речева дейност....
messi
49 4