Материали 1-10 от 5

Проф Христо Гандев 5 стр.

Проф. Христо Гандев

Проф. Христо Николов Гандев е един от най-изтъкнатите български историци. Роден е във Велико Търново на 25.12.1907г. Получава първоначалното си образование в Никопол, Гюмюрджина и Русе. След това избира класическия отдел на Първа мъжка гимназия...
messi
37 1
Закон за Националния архивен фонд 13 стр.

Закон за Националния архивен фонд

Със закона за националния архивен фонд се усъвършенства нормативната уредба в областта на архивното дело и се привежда националното ни законодателство в съответствие с препоръката на европейския съвет...
ivan40
44 4