Материали 1-10 от 633

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност 156 стр.

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност

Проблемите при защитата на информацията в системата на националната и корпоративната сигурност; същността на понятието информация...
Simonsita
21 2
Отбранително-мобилизационна подготовка 149 стр.

Отбранително-мобилизационна подготовка

Независимо от положителните тенденции във военно-стратегическата среда, както е посочено и във Военната доктрина на Република България, основен източник на военен риск за нас си остават действащите и потенциалните конфликти в различни части на света и рег
loli
6 1
Илия Бежков Живот и творчество 145 стр.

Илия Бежков. Живот и творчество

Творчеството на Илия Бешков представлява изключително явление, което има разностранни измерения. Те разкриват необикновено талантливата му личност, в която се уравновесяват преди всичко големият художник и прозорливият общественик-политик...
mOn
18 2
Статистика 131 стр.

Статистика

Случайността поражда разнообразието в природата. Теорията на вероятностите моделира масовите явления, събития и величини, които се използват в Статистиката и Иконометрията...
ivan40
3 0
Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината Компютърна периферия 127 стр.

“Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината “Компютърна периферия””

Образователната дейност е скъпоструващ и отнемащ значително обществено време процес, който от своя страна налага квалифицирането и обучението на учители и инструктори.
aronn
10 1
Човешката склонност към агресия и насилие 116 стр.

Човешката склонност към агресия и насилие

Живеем в най – агресивния свят от възникването на човечество-то и сме свидетели на рафинирана, цинична и безскрупулна агресия, която по жестокост и изобретателност не се среща дори и в дивата природа....
ndoe
25 1