Материали 1-10 от 8

Система за изучаване на алгебричните знания в 1-ви и 2-ри клас 14 стр.

Система за изучаване на алгебричните знания в 1-ви и 2-ри клас

Първата стъпка кам голямата наука математика са не само знанията, а потребността да научим детето да мисли логически и последователно, да търси и намира различни подходи към поставения пред него проблем...
nerven
0 0
Приложение на графиките в уроците по химия и опазване на оклолната среда за реализация на междупредметни връзки в учебната дейност на учениците 13 стр.

Приложение на графиките в уроците по химия и опазване на оклолната среда за реализация на междупредметни връзки в учебната дейност на учениците

Материалът е подходящ за дипломна работа(и) с тематика междупредметните връзки в обучението по математика. Използвам е за защита на научна степен....
rusev02
5 0
Изваждане на трицифрени числа от вида 462 327 7 стр.

Изваждане на трицифрени числа от вида 462 – 327

Усвояване на на алгоритъма за писмено изваждане на трицифрени числа с преминаване от реда на десетиците към реда на единиците. Усъвършенстване на уменията за изваждане на числата до 100 със заемане...
cblock
35 3
Счупената количка - план-конспект на ситуация по математика в детска градина 2 група 3 стр.

Счупената количка - план-конспект на ситуация по математика в детска градина, 2 група

Цел: сравняване на обекти по дадено измерение и използване на съответните термини. Задачи: да се насочат децата към сравняване на дължини с нестандартни мерки...
lubega
151 16