Материали 1-10 от 2

Фирмена организация и максимизиране на печалбата като основна цел 20 стр.

Фирмена организация и максимизиране на печалбата, като основна цел.

Пазарната икономика е форма на организация на общественото стопанство, при което производителите са икономически обособени и действат в условия на обществено разделение на труда...
emoto_92
17 2
Функционална структура и среда на фирмата 18 стр.

Функционална структура и среда на фирмата

Анализът на вътрешната и външната среда в една организация заема съществен дял от фирменото управление. Всички организации се нуждаят от управление. Това произтича от същността им на отворени системи...
cblock
5 0