Материали 1-10 от 650

 Силни и слаби страни на организацията 18 стр.

,, Силни и слаби страни на организацията ,,

Вътрешната среда на организацията е източник на нейния сила. Тя включва този потенциал който дава възможност на организацията да функционира, а следователно да съществува и оцелява за определен период от време.
messi
0 0
ГРУПОВЩИНАТА В УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ 109 стр.

ГРУПОВЩИНАТА В УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ

Проблемът за групите, в които хората са обединени през целия си живот, е най-важният въпрос на социалната психология. Реалността на социалните отношения се прилага винаги като реалност на отношенията между социалните групи.
messi
0 0
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г 24 стр.

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)

Актуалният в настоящето въпрос за стратегия в образователната система на Република българия ни кара да се върнем назад в историческото време и да търсим основите за развитието на образователната наука.
messi
0 0