Материали 1-10 от 669

Корупцията 18 стр.

Корупцията

Корупцията не е нов проблем за съвременните общества. Независимо от политическата им система тя винаги е присъствала в една или друга степен в деловите и политическите отношения, влияела е върху значими социални процеси и събития.
messi
0 0
Дизонтогения по типа на неправилно развитие синдром на ранен детски аутизъм РДА Разстройства от аутистичния спектър характеристика на симптомите Детето с генерализирани разстройства на развитието в общообразователна среда 10 стр.

Дизонтогения по типа на неправилно развитие – синдром на ранен детски аутизъм (РДА). Разстройства от аутистичния спектър – характеристика на симптомите. Детето с генерализирани разстройства на развитието в общообразователна среда

Специална педагогика. Проблемът за детския аутизъм придобива все по-голяма актуалност през последнитегодини. Все още обаче няма единни схващания за неговата същност, причини,етиопатогенеза и прояви.
0 0
Диверсификация на инвестиционния портфейл 5 стр.

Диверсификация на инвестиционния портфейл

Диверсифицирането на инвестиционния портфейл е основополагаща тема в общите правила на възвръщаемостта и управлението на риска. Тя е отправна точка и заляга като неизменна част при разглеждането на раздел „управление на инвестиционния риск“.
messi
0 0