Материали 1-10 от 34

НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ В ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА РАБОТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 93 стр.

НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ В ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА РАБОТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

В нашето съвремие, когато България е пълноправен член на Европейския съюз, с особена яркост и актуалност изпъква темата за родолюбие и патриотизъм.
messi
3 0
Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината Компютърна периферия 127 стр.

“Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината “Компютърна периферия””

Образователната дейност е скъпоструващ и отнемащ значително обществено време процес, който от своя страна налага квалифицирането и обучението на учители и инструктори.
aronn
10 1
Приложение на графиките в уроците по химия и опазване на оклолната среда за реализация на междупредметни връзки в учебната дейност на учениците 13 стр.

Приложение на графиките в уроците по химия и опазване на оклолната среда за реализация на междупредметни връзки в учебната дейност на учениците

Материалът е подходящ за дипломна работа(и) с тематика междупредметните връзки в обучението по математика. Използвам е за защита на научна степен....
rusev02
5 0
Приказната проза на ран босилек в началното училище 75 стр.

Приказната проза на ран босилек в началното училище

Ние всички знаем тоя пленителен остров. То живее в нашите спомени за онова хубаво време на чиста вяра и безгранична радост. Кой може да забрави честитете дни на своето детство?...
silviQ
2 1