Материали 1-10 от 2

Структури в C++ 12 стр.

Структури в C++

В някои от задачите по програмиране се налага съхраняване на няколко характеристики за един и същ обект. Например, ако трябва да се обработват данни за един ученик, е необходимо да се съхранява името му, неговия среден успех, ръст, тегло, клас...
ivan40
0 0