Материали 1-10 от 2

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност 156 стр.

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност

Проблемите при защитата на информацията в системата на националната и корпоративната сигурност; същността на понятието информация...
Simonsita
21 2