Материали 1-10 от 3

Регионално планиране и прогнозиране 30 стр.

Регионално планиране и прогнозиране

В началото на 70-те години на миналия век от Европейската Комисия беше изработена т.нар. "Номенклатура на Статистическите Териториални Единици" (Nomenclature of Statistical Territorial Units - NUTS)...
rusev02
2 3
Технологията case computer-aided software engineering 35 стр.

Технологията case computer-aided software engineering

(Технологията case computer-aided software engineering – компютърно подпомогнато софтуерно инженерство) представлява методология за проектиране на информационни системи (ис), а също набор от инструментални средства...
mOn
5 0
Социална отговорност на бизнеса 21 стр.

Социална отговорност на бизнеса

Корпоративна социална отговорност е за: "Компании, интегриращи социални и екологични проблеми в своите бизнес операции и във взаимодействието им с техните заинтересовани страни на доброволни начала" - зелената книга на ЕС...
messi
27 2