Материали 1-10 от 6

Как виждам своя принос за физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I - IV клас 3 стр.

Как виждам своя принос за физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I - IV клас

Физическата култура е част от общата човешка култура, чрез нея съдим за нивото на здравето, за състоянието на физическото развитие, за физическата дееспособност и за физическото образование, както и за масовостта на спорта...
lubega
0 0