Материали 1-10 от 1

Царство на духа и царство на кесаря 9 стр.

Царство на духа и царство на кесаря

Николай Бердяев е една от големите фигури в руската класическа философия. Той доказва своя талант във всички науки за човека, разглеждащи го не като природно, а като социално същество. Философията, етиката, социологията, политологията силно привличат него
kokito_2
14 2