Материали 1-10 от 8

Курсова работа по цитология 6 стр.

Курсова работа по цитология

Курсовата работа съдържа четири теми: "Единна мембранна система на еукариотната клетка."; "Клетъчна енергетика – синтез на АТФ в митохондриите и фотосинтеза."; "Функции на ядрото."; "Мит
messi
0 1
Зародишно развитие 35 стр.

Зародишно развитие

Кой процес наричаме оплождане? Оплождането е физиологичен процес на половото размножаване, при който ядрата на сперматозоида и яйцеклетката се сливат и се получава качествено нова диплоидна клетка- зигота...
aronn
113 8
Анатомия и морфология на растенията 21 стр.

Анатомия и морфология на растенията

ПРОВОДЯЩИ ТЪКАНИ Това са тъкани, възникнали в резултат от приспособяването на растенията за живот на сушата. По тях се извършва масовият транспорт на веществата в растенията. Съществуват два типа проводящи тъкани...
lubega
2 1
Мейоза 2 стр.

Мейоза

Генетичната програма на всеки вид организми се предава от едно на друго поколение чрез клетъчно делене. При дезголовото размножаване на организмите тази програма се предава в процеса митоза от една майчина клетка на две дъщерни клетки...
gecata_maina
11 3