Материали 1-10 от 21

Социални програми за хора с детска церебрална парализааутизъм слухово-говорни и зрителни нарушения 5 стр.

Социални програми за хора с детска церебрална парализа,аутизъм, слухово-говорни и зрителни нарушения

Хората с детска церебрална парализа, аутизъм, слухово – говорни и зрителни нарушения притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по- широк кръг от пречки за постигане на равни възможности...
nerven
0 0
Диагностика - етапи 44 стр.

Диагностика - етапи

Диагностиката е процес на събиране, анализиране и обобщение на фактологическа информация за състоянието на пациента, неговото развитие, данните от логопедическото, психологическо и медицинско обследване...
cblock
3 1
Диагностика и корекция на комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност 7 стр.

Диагностика и корекция на комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност

Реферат за изпит от магистърската програма ДККН. Психологически параметри на интелектуалната недостатъчност в случаи на деменция – характеристика на симптомите...
nezabravima
34 2
Децата на улицата - социален феномен 11 стр.

"Децата на улицата" - социален феномен

Децата на улицата са относително нова социална група за България, която възниква в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век.Появата на деца, които живеят за известен период на улицата е свързано с...
lubega
10 0
Дислалия 2 стр.

Дислалия

Децата с дислалия имат нормален слух. Те имат достатъчен запас от думи, правилно построяват изреченията си, съгласуват по род, число и време думите в тях, но имат неправилно произношение на някои звукове (от една или няколко различни групи)...
nerven
27 0