Материали 1-10 от 16

Структура и функция на педагогическото общуване 13 стр.

Структура и функция на педагогическото общуване

Педагогическото общуване се проявява многообразно на три равнища (общество, група и личност), но най-вече при взаимодействията по време на урок и при излагането на нов учебен материал...
gecata_maina
0 2
Как виждам своя принос за физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I - IV клас 3 стр.

Как виждам своя принос за физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I - IV клас

Физическата култура е част от общата човешка култура, чрез нея съдим за нивото на здравето, за състоянието на физическото развитие, за физическата дееспособност и за физическото образование, както и за масовостта на спорта...
lubega
0 0