Материали 1-10 от 10

ПРОГРАМИ И ДОНОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ 22 стр.

ПРОГРАМИ И ДОНОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но „бързо доказва своите безспорни предимства при разрешаването на различни проблеми“ .
messi
0 0
Музика - възпроизвеждането на музика 16 стр.

Музика - възпроизвеждането на музика

Музикалните способности имат регулиращо въздействие върху музикалната дейност. Колкото по- развити са музикалните способности, толкова по- качествена е музикалната дейност. В детска възраст приемаме че у едно дете са развити...
nezabravima
23 0
Отбранително-мобилизационна подготовка 149 стр.

Отбранително-мобилизационна подготовка

Независимо от положителните тенденции във военно-стратегическата среда, както е посочено и във Военната доктрина на Република България, основен източник на военен риск за нас си остават действащите и потенциалните конфликти в различни части на света и рег
loli
6 1
Учебник - Стопанска история 79 стр.

Учебник - Стопанска история

Дисциплината "История на българските земи в древността" е известна и като "Тракология." Тя обхваща историята на великите цивилизации на траките, македонците, илирите, на елините и римляните, с които те били в неделим контакт в течени
nerven
4 0
География на Балканския полуостров 40 стр.

География на Балканския полуостров

В първа глава е направена обща географска характеристика на Балканския полуостров. Отделено е място на географското положение, границите, големината, природните условия и ресурси и демографските особености за развитието на туризма...
cblock
1 0