Материали 1-10 от 7

МИТОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИ В БЪЛГАРСКИЯ ЮНАШКИ ЕПОС 53 стр.

МИТОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИ В БЪЛГАРСКИЯ ЮНАШКИ ЕПОС

Първоначалното определение на фолклора като народна мъдрост, народно знание се е променяло – „било в посока на широк обхват на една от даденостите на народоведението” , било по-стеснено по посока на творчеството.
messi
3 0
Руските билини 3 стр.

Руските билини

Своебразието на билините като фолклорен жанр. Класификация на билините. Билинни сюжетии билинни герои. Поетика на билината. Характер на историзма. Ритмомелодика на билинния текст. Историческа съдба на жанра....
nerven
5 1
Битови приказки 9 стр.

Битови приказки

Битовите приказки са огледало на живота такъв,какъвто е. Без допълнителни идеализирани моменти и образи,битовата приказка ни пренася в света на трудности и конфликти,социална неправда,сурови навици и традиции,зли помисли и характери. Доста често...
emoto_92
6 0
Стари семейни обичаи в град Шумен 13 стр.

Стари семейни обичаи в град Шумен

Обичаите ни са неразделна част от духовния облик на българския народ. Едни от тях са свързани с труда, други - с домашния или личния бит на хората. Обичаите, свързани с живота на семейството, имат голяма историческа стойност....
messi
11 0
Сватбени песни 12 стр.

Сватбени песни

Българската фолклорна сватба разкрива поредица от обредни действия, обичаи, разнообразие от обредни предмети и песни. Традиционната фолклорна сватба отразява мирогледа, нравствените и естетически критерии, социалното и духовното равнище на народа....
ivan40
11 0