Материали 1-10 от 7

Интонацията като суперсегментна единица в СБЕ 13 стр.

Интонацията като суперсегментна единица в СБЕ

Интонацията наред с ударението е част от системата на суперсегментите (прозодичните) явления на речта. Докато на ударението сферата се поява е думата, то на интонацията тази сфера е фразата.
ndoe
6 2
Книжовни школи Новобългарска Черковнославянска и Славянобългарска 3 стр.

Книжовни школи – Новобългарска, Черковнославянска и Славянобългарска

От обществено-политическа и културно-историческа гл.т. втората четвърт на 19.в. (периодът между Рибния буквар и Кримската война) се характеризира преди всичко с националното просветно движение...
admin
9 0
Интунацията като суперсегментна единица в съвременния български език 13 стр.

Интунацията като суперсегментна единица в съвременния български език

Интонацията наред с ударението е част от системата на суперсегментите (прозодичните) явления на речта. Докато на ударението сферата се поява е думата, то на интонацията тази сфера е фразата.
gecata_maina
12 1