Материали 1-10 от 22

Професиолното образование и ориентиране на Балканите 3 стр.

Професиолното образование и ориентиране на Балканите

Професионалното образование и ориентиране на Балканите предоставя информация за нивото на предлаганите услуги, касаещи възможностите за обучение, професионален ориентир и консултации в страните от Балканския полуостров....
lubega
3 0
Манастирски комплекси във Велики Преслав 2 стр.

Манастирски комплекси във Велики Преслав

Системното археологическо разкриване и изучаване на преславските манастири като отделна задача в плана на Археологическия институт на БАН е включено във връзка с подготовката на на 1300 годишния юбилей на БД...
gecata_maina
2 0
Древногръцко изкуство 5 стр.

Древногръцко изкуство

Изкуството и културата на Древна Гърция оказват огромно влияние върху изкуството и културата на цялото човечество. То има за основна тема красотата и творческите сили на свободната личност. Историята на Древна Гърция и на древногръцкото изкуство може...
messi
38 3
Сравнение между понятията образ и изображение от гледна точка на религиозното изкуство 9 стр.

Сравнение между понятията "образ" и "изображение" от гледна точка на религиозното изкуство

Живописната картина и православната икона могат да бъдат определени най-общо като самостойни и уникални по своите характеристики произведения на кавалетната живопис...
loli
17 0
Перерикон 2 стр.

Перерикон

В къснобронзовата (18-12 в. пр. Хр.) и ранножелязната (11-6 в. пр. Хр.) епохи Перперикон се превръща в грандиозен култов център. Към края на старата и началото на новата ера градът е в своя...
mOn
10 0
Сетивно познание 3 стр.

Сетивно познание

Определение – отражение в мозъчната кора на отделни свойства на предметите и явленията от външния свят, както и вътрешното състояние на организма, в момента на въздействие върху анализаторите...
mOn
1 0
Соционика-и супервизия 10 стр.

Соционика-и супервизия

По своята същност социониката е един нов подход към личността и анализ на отношенията между хората. Тя е една възможност цялостно и всестранно да разбираш другите и себе си, да приемаш другите и себе си, а така също и умение...супервиция
dannyboy
16 0