Материали 1-10 от 2

Статистика 131 стр.

Статистика

Случайността поражда разнообразието в природата. Теорията на вероятностите моделира масовите явления, събития и величини, които се използват в Статистиката и Иконометрията...
ivan40
3 0