Материали 1-10 от 1

Биотехнологично пречистване на отпадни води 4 стр.

Биотехнологично пречистване на отпадни води

Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли. Биотехнологията и по конкретно без отпадъчните технологии имат голямо социално-икономическо значение...
emoto_92
4 0