Материали 1-10 от 1

Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината Компютърна периферия 127 стр.

“Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината “Компютърна периферия””

Образователната дейност е скъпоструващ и отнемащ значително обществено време процес, който от своя страна налага квалифицирането и обучението на учители и инструктори.
aronn
10 1