Материали 1-10 от 3

Програма quotСократquot 10 стр.

Програма "Сократ"

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската общност и обхваща около 30 европейски страни. Програмата е предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена европейска област, за сътрудничество във...
the_magicer
0 0
Програма Сократ 12 стр.

Програма "Сократ"

Образованието е сфера, която е изключително в компетентността на държавите-членки и няма задължения за хармонизиране на стандартите за обучение от гледна точка на критериите за присъединяване към ЕС. Членството...
ivan40
18 0