Материали 1-10 от 11

Лидерство и стилове на ръководство 9 стр.

Лидерство и стилове на ръководство

Ако днес си поставим за цел да изградим едно истински демократично и хуманно общество за всички, на първо място тази цел следва да отнесем към децата, защото демократизъм и хуманизъм са неотменни спътници на детството...
mOn
9 2
Диагностика в управленската дейност Подбор на кадри 6 стр.

Диагностика в управленската дейност. Подбор на кадри

Управлението на персонала е сложен процес, който се обуславя от обхвата на съвкупните вътрешни и външни фактори, имащи основно значение за дадения отрасъл или предприятие.
gecata_maina
2 0