Материали 1-10 от 10

Регионални стратегии за социално развитие Областната стратегия за социално развитие 4 стр.

Регионални стратегии за социално развитие. Областната стратегия за социално развитие

Областната стратегия дава представа за целите, които ще бъдат постигнати и промяната, която ще настъпи в живота на хората, ползващи социални услуги. В дългосрочен план областната стратегия за социални услуги цели да превърне дадената област...
ivan40
0 0
Готовност на студентите специалност quotСоциални дейностиquot и quotСоциални грижиquot за работа в Дневни центрове за хора с увреждания 11 стр.

Готовност на студентите специалност "Социални дейности" и "Социални грижи" за работа в Дневни центрове за хора с увреждания

Обучителният процес предполага придобиване и (или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия...
gecata_maina
0 0
Социално включване 12 стр.

Социално включване

Всички, които се отнасят сериозно към социалната политика, трябва да станат още по-гръмогласни, защото тези, които изнемогват, са останали вече без глас - възрастни, бедни, болни и безпомощни – това са изолираните групи на обществото...
gecata_maina
9 0
Приоритети на регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС 90 стр.

Приоритети на регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС

МРРБ е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията и изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура...
Simonsita
8 0