Материали 1-10 от 38

Парников ефект 8 стр.

Парников ефект

Какво е парников ефект. Прични за глобалното затопляне. Газове, предизвикващи парниковия ефект. Десет пророчества за глобалното затопляне. Последствия от климатичните изменения. Мерки срещу парниковия ефект. Протоколът от Киото...
daniche90
0 3
Екологичен мониторинг 51 стр.

Екологичен мониторинг

Мониторингът е непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проектите и осигуряване на съответствие с договора и ненарушаване на правилата на структурните фондове и законодателството на Република България и ЕС...
silviQ
19 1
Фонов мониторинг на атмосферата валежите повърхностните води почвите и растителността в България 26 стр.

Фонов мониторинг на атмосферата, валежите, повърхностните води, почвите и растителността в България

Станцията за комплексен фонов мониторинг (КФС) "Рожен" се намира в южната част на планинския масив Родопи, на юг от град Чепеларе и на север от град Смолян...
messi
0 0
Еколгично опасни вещества 5 стр.

Еколгично опасни вещества

Това са ксенобиотици в течно, твърдо или газообразно състояние, които замърсяват литосферата, хидросферата или атмосферата и влияят върху нормалните жизнени функции на човешкият организъм. Ксенобиотик(чуждо за човека тяло)...
cblock
3 0
Антропогенно замърсяване на атмосферата 2 стр.

Антропогенно замърсяване на атмосферата

В резултат на излъчваните в атмосферата вредни емисии включващи токсични газове и токсични метали до 2100г. Температурата на Земята ще се повишава с 0,2 градуса всяка година, което означава тотална промяна на ледниковите маси на северния...
emoto_92
1 0