Материали 1-10 от 2

Теоретични основи на пластичната деформация 19 стр.

Теоретични основи на пластичната деформация

Обработването на металите чрез пластична деформация представлява съвкупност от методи и процеси за механично обработване на метални заготовки или детайли без отнемане на материал....
gecata_maina
6 0
10 стр.

Целта на логистиката е правилото на 7те П: подходящо количество, подходящо състояние на подходящия клиент с подходящи разходи, в подходящото време. Историята на логистиката може да се систематизира в няколко етапа на развитие ...
ivan40
13 0