Материали 1-10 от 17

Подходи за работа на деца със СОП 4 стр.

Подходи за работа на деца със СОП

През последните години държавните институции и неправителствени организации създават благоприятна среда за обучение на деца със специални образователни потребности в общообразователното училище
marieta_minch
0 1
Руските билини 3 стр.

Руските билини

Своебразието на билините като фолклорен жанр. Класификация на билините. Билинни сюжетии билинни герои. Поетика на билината. Характер на историзма. Ритмомелодика на билинния текст. Историческа съдба на жанра....
nerven
5 1
Стратегическо управление на човешки ресурси Политика на организацията за човешки ресурси Организация на управлението на човешки ресурси Същност и обхват на планирането на човешки ресурси Бюджет на човешките ресурси Практика на планирането на човешкит 7 стр.

Стратегическо управление на човешки ресурси. Политика на организацията за човешки ресурси. Организация на управлението на човешки ресурси. Същност и обхват на планирането на човешки ресурси. Бюджет на човешките ресурси. Практика на планирането на човешкит

Стратегическо управление на човешки ресурси. Политика на организацията за човешки ресурси. Организация на управлението на човешки ресурси. Същност и обхват на планирането на човешки ресурси. Бюджет на човешките ресурси. Практика на планирането на човеш...
emoto_92
1 2
Темата за приятелството в творчеството на Астрид Линдгрен 4 стр.

Темата за приятелството в творчеството на Астрид Линдгрен

Представете си за момент, че участвате в така популярната в последните години игра – "Стани богат", стигнали сте почти до края, задава ви се следния въпрос " Накъде се отправят героите от книгата на Астрид Линдгрен....
ivan40
2 0
Литературни родове 2 стр.

Литературни родове

Лирика – произведение в сти хотворна форма в което чувства та са над действията. Изразява вътр.свят на личността. (1л. ед.ч. сег.вр. –Якобсон) - ода –стихотворение за възхвала - балада – стих-ие с фантастични елементи - елегия – и...
ndoe
5 0
Биотехнологии 62 стр.

Биотехнологии

Най-старият биотехнологичен продукт вероятно е медовината, получена чрез ферментацията на мед. За получаването и за разлика от бирата, в някои фази от производствения процес не е била необходима топлина...
gecata_maina
7 1
Мейоза 2 стр.

Мейоза

Генетичната програма на всеки вид организми се предава от едно на друго поколение чрез клетъчно делене. При дезголовото размножаване на организмите тази програма се предава в процеса митоза от една майчина клетка на две дъщерни клетки...
gecata_maina
11 3