Материали 1-10 от 1

Туристческа политика на защитените територии в България 70 стр.

Туристческа политика на защитените територии в България

Макар че България е относително малка страна, тя е богата на биологично разнообразие поради разнообразния си климат, геология, топография и хидрология. Тя заема площ от 1:10 912 кв. км. Тази територия може да се раздели на общо пет региона...
messi
10 0