Материали 1-10 от 1

Теми за държавен изпит по история на България 15 стр.

Теми за държавен изпит по история на България

През първата половина на 1875г редица обстоятелства от стопанско и политическо естество активизират освободителните настроения у подвластните на Османската империя християнски народи....
admin
71 1