Материали 1-10 от 1

Биотехнологии 62 стр.

Биотехнологии

Най-старият биотехнологичен продукт вероятно е медовината, получена чрез ферментацията на мед. За получаването и за разлика от бирата, в някои фази от производствения процес не е била необходима топлина...
gecata_maina
7 1