Материали 1-10 от 3

Албер Камю - живот творчество и философски възгледи 27 стр.

Албер Камю - живот, творчество и философски възгледи

Във Франция и в Европа хората на негова възраст са родени преди или точно по време на Първата световна война,достигат зрялост по време на първата световна икономическа криза и са двадесет годишни, когато Хитлер идва на власт...
mOn
15 1
Основният проблем в Критика на чистия разум Имануел Кант 22 стр.

Основният проблем в "Критика на чистия разум". Имануел Кант.

С Кант започва нова епоха във философското мислене. Той формира сърцевината на философията на Новото време. Защото успява да преодолее критическите двете господстващи...
gecata_maina
57 2