Материали 1-10 от 16

Консулство и империя в Франция 1799-1815 3 стр.

Консулство и империя в Франция 1799-1815

Преврата, от 18 брюмер, успява напълно, поради намесата на армията. За да узакони властта на 3-те консула и свалянето на директорията, ген. Бонапарт нарежда изготвянето на нова конституция, която е приета през 1800г...
daniche90
0 0
Емперичното равнище в историческото познание 6 стр.

Емперичното равнище в историческото познание

Реконструирането, като определена предварителна изследователска работа в структурата на историческото познание, предпоставя емпиричното равнище на анализ и обработка на наличните факти, следи от миналото, различни специфични източници...
daniche90
2 0
Конституционно и неконституционно в историята на сръбската държава 9 стр.

Конституционно и неконституционно в историята на сръбската държава

В историята на сръбското обществено и държавно развитие XIX век заема изключително място като период на дълбоки икономически, социални и политически изменения при прехода на сръбското общество от феодализма към буржоазния тип обществено устройство...
gecata_maina
1 0
Учебник - Стопанска история 79 стр.

Учебник - Стопанска история

Дисциплината "История на българските земи в древността" е известна и като "Тракология." Тя обхваща историята на великите цивилизации на траките, македонците, илирите, на елините и римляните, с които те били в неделим контакт в течени
nerven
4 0