Материали 1-10 от 16

Образование и развитие Теории за развитието 6 стр.

Образование и развитие. Теории за развитието.

Образованието е продукт и фактор за развитието на човешкото общество. И образованието, и науката са едни от най- важните области на социалната дейност. Развитието е общо свойство на природата, обществото и човешката личност...
dannyboy
0 0
Класификация на междупредметните връзки 9 стр.

Класификация на междупредметните връзки,

Класификацията на междупредметните връзки в обучението по математика е необходимо с оглед по рационалното преподаване. Материалът е подходящ за всички студенти обучаващисе в педагогическите дисциплини...
the_magicer
12 0