Материали 1-10 от 2

Видове конфликти 17 стр.

Видове конфликти

Конфликтът е неразделна част от нашия живот. Той е в нас, той е около нас. Конфликтите са наше всекидневие и реалност. Различни проучвания показват, че приблизително около една пета от живота на човека преминава в разрешаване на конфликти...
cblock
21 1
Същност елементи и функции на организационната култура 13 стр.

Същност, елементи и функции на организационната култура

От най-ранно детство всеки човек овладява културата от предни поколения - семейна, национална и световна. Чрез своите норми на поведение и възпитание ние хората показваме своята култура...
admin
26 2