Материали 1-10 от 848

Свободни икономически зони 21 стр.

Свободни икономически зони

Първите свободни икономически зони се появяват още в древността те са представлявали свободни пристанища-остров Делос е едно от първите пристанища, където са се осъществявали добри условия за промишлена, търговска и обслужваща дейност, поради доброто тери
messi
0 0
СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ 19 стр.

СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ

Възникването на СИЗ е станало още в древността, като тогава те са били известни под формата на свободни пристанища, които са били създадени с цел да защитават интересите на търговците от строгите данъци и политическата несигурност.
messi
0 0
 Родителските нагласи върху отношението на детето към учителя и училищната среда Условия за възникване на противоречия и конфликти 19 стр.

„ Родителските нагласи върху отношението на детето към учителя и училищната среда. Условия за възникване на противоречия и конфликти”

Нагласата е психологическо състояние на предразположеност на субекта към определена активност в определени ситуации.
messi
0 0
Сексуалност Сексуални разстройства 18 стр.

Сексуалност. Сексуални разстройства

Неорайхианството е психотерапевтична теория и практика, сътворена и развита в контекста на телесно ориентирания психоанализ.За първоизточници на теорията се определят Вилхелм Райх и ученикът му Александър Лоуен.
messi
0 0
РЪКОВОДСТВО за написване на дипломна работа 17 стр.

РЪКОВОДСТВО за написване на дипломна работа

Дипломната работа е специфичен научен текст, чието предназначение е да бъде представена и защитена от дипломант пред рецензент(и) и държавна изпитна комисия за дипломиране по академична специалност и за придобиване на образователна и/или научна степен.
messi
0 0
ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА 47 стр.

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА

Съвременните производствено-икономически процеси стават все по-сложни и динамични. Това се определя от научно-техническия прогрес, проблемите на енергийно-суровинните ресурси, продоволствието и екологията.
messi
0 0