Материали 1-10 от 842

РЪКОВОДСТВО за написване на дипломна работа 17 стр.

РЪКОВОДСТВО за написване на дипломна работа

Дипломната работа е специфичен научен текст, чието предназначение е да бъде представена и защитена от дипломант пред рецензент(и) и държавна изпитна комисия за дипломиране по академична специалност и за придобиване на образователна и/или научна степен.
messi
0 0
ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА 47 стр.

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА

Съвременните производствено-икономически процеси стават все по-сложни и динамични. Това се определя от научно-техническия прогрес, проблемите на енергийно-суровинните ресурси, продоволствието и екологията.
messi
0 0
Контент-анализ на 5G технологията 15 стр.

Контент-анализ на 5G технологията

С развитието на иновациите в областта на 5G, ще се появят повече недостатъци и несъвършенства в 5G оборудването, особено в рамките на потребителските продукти и както и слабости в администрирането от властите.
messi
0 0
Изграждане и управление на имиджа Персонален и корпоративен имидж 9 стр.

Изграждане и управление на имиджа. Персонален и корпоративен имидж.

Медииният имидж е твърде съществен компонент от системата на корпоративната култура. Образът на дадена организация или личност, интерпретиран от масмедиите се явява проекция на нейната дейност
messi
0 0
Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай 19 стр.

Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай

1. Философиите на изтока в Индия и Китай са две от най-могъщите философски направления в цялата ни човешка култура. Именно те са формирали обществената система и ценностите на голяма част от цяла Азия.
messi
0 0