Материали 1-10 от 10

Култура на речта - Ефективна комуникация ключ към всякаситуация 13 стр.

Култура на речта - „Ефективна комуникация – ключ към всякаситуация”

Актуалността на проблема на настоящото изследване се обуславя от това, че в ерата на дигиталните технологии и лесната комуникация с всеки от всяка точка на света се е заражда задълбочен проблем в начина по който хората общуват ефективно един с друг. Обе
vtrifonova
0 0 0
Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията 12 стр.

Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията

Разбирането на човешкото поведение на работното място има дълга история. Човекът и неговият труд присъстват като обект за изследване във всички управленски теории, но се третират по различен начин и от различни гледни точки. Общото е, че всички теории се
vtrifonova
0 0 0
Държавата държавното управление 14 стр.

Държавата (държавното управление)

В днешни дни на първо място в новините са Европейските избори и предизборните кампании на нашите политически формации. Българския гражданин е обсипан от ново разработени, модернизирани политики и лъжливи обещания. На фона на всички тях се откроява един ч
lovemashine
0 0 0
Свободни икономически зони 21 стр.

Свободни икономически зони

Първите свободни икономически зони се появяват още в древността те са представлявали свободни пристанища-остров Делос е едно от първите пристанища, където са се осъществявали добри условия за промишлена, търговска и обслужваща дейност, поради доброто тери
messi
0 0 0
СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ 19 стр.

СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ

Възникването на СИЗ е станало още в древността, като тогава те са били известни под формата на свободни пристанища, които са били създадени с цел да защитават интересите на търговците от строгите данъци и политическата несигурност.
messi
0 0 0
 Родителските нагласи върху отношението на детето към учителя и училищната среда Условия за възникване на противоречия и конфликти 19 стр.

„ Родителските нагласи върху отношението на детето към учителя и училищната среда. Условия за възникване на противоречия и конфликти”

Нагласата е психологическо състояние на предразположеност на субекта към определена активност в определени ситуации.
messi
0 0 0
Сексуалност Сексуални разстройства 18 стр.

Сексуалност. Сексуални разстройства

Неорайхианството е психотерапевтична теория и практика, сътворена и развита в контекста на телесно ориентирания психоанализ.За първоизточници на теорията се определят Вилхелм Райх и ученикът му Александър Лоуен.
messi
0 0 0