Материали 1-10 от 5

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - проблеми на управлениетона системата Пенсионни фондове 24 стр.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - проблеми на управлениетона системата, Пенсионни фондове

1. Кратка характеристика на 3 стълбовата пенсионна система в България Съвременната система на пенсионно осигуряване в България е изградена на принцип, съчетаващ в себе си предимствата на Държавното обществено осигуряване и пенсионните фондове....
lubega
12 2